close
دانلود آهنگ جدید
گلستان
آخرین ارسال های انجمن

بعــثت خــاتم النبـیین اسـت
خـانـه دیـده و دل آذیـن اسـت
شد صبا روح بخش و روح افزای
شاد و رقصان به باغ نسرین است
شـد حـرا مــطلع سرود وحی
راسـتی شـعر زندگـی ایـن است
بیـت بیـت سـرود هسـتی ساز
هـرکـدام از ائــمـه دیـن اسـت
معــنی و اژهــای ایــن ابـیـات
بر محـمـد و آل او صلوات

دوش در گلــستان گذر کـردم
سـوی هـر گـل دمی نـظر کردم
وز معــطر هــوای آن گـــلزار
جــان و دل را دمــاغ تـر کـردم
پیـچ پیـچی بـود بر لب هر گل
گـردش خویـش مـختـصر کردم
گـوش کـردم به صـحبت گلـها
کلــماتـی چـنیـن ز بــر کـردم
فـکـر و ذکـر تـمام مـوجـودات
بر محـمـد و آل او صـلوات

عید مبعث شده است ای یاران
عرش و فرش خداست گلباران
در حــرا بـود گـرم راز و نیـاز
بـندۀ پـاک خـالـق ســبحان
وحـی آمـد : بخوان به نـام خدا
تو رسـولی کتـاب تـو قــرآن
خاتـم الانبـیا شـدی مبـعوث
بـاد تبـریـک بر مســلمـانان
تا بگویند هر دم این جملات
بـر محـمـد و آل او صــلوات

عـرشـیان شـادمـان و مسـرورند
فرشیان در نشاط و در شورند
مسلــمین در سـراسـر گیــتی
با مَـّسرت قــرین ز غــم دورنـد
بر لباس حریر توحیدی
کافران وصله های ناجورند
شــد بــهار نشـاط و شـادی هــا
عاشـقان مست باده ی نورند
نُقل هر مجلسی شد این کلـمات
بــر محــمـد و آل او صــلـوات

کائنات اند خرم و دلشاد
بردگانند بعد از این آزاد
سـرزمــین حـــجاز پــژمــرده
دیـن پیـغمـبـرش نـمـود آبــاد
زیر باران نور هیچ عاشق
عاشقی را نمی برد از یاد
شیعیان عیـشتان بود سـرشـار
مســلمین عـیدتان مبـارک بـاد
همـه با هـم بـرید ایـن حســنات
بــر مـحـمـد و آل او صـلــوات

در همـین لحـظه های روحـانی
عـرش رحمـان بــود چـراغـانـی
دل به وجـد آمده سـت در سینه
مـی نگـنجد بـه ظـرف جســمانی
سیـنۀ شـب دریـده چون خورشید
گشـت پـایـان ، حـیات ظـلـمانی
گـل به رقـص آمـده ست در گلزار
بـلـبــلانـنـد در غــزلـخــوانـی
معنـی هـر یـکی از ایـن نـغمات
بـر محـمـد و آل او صلوات

نــور توحــید بـر زمـین تابـید
ســفرۀ جـهل مشـرکین بر چـید
آفـــتابــی دمـــید از افــلاک
شـد زمیــن بسـتر گــل تـوحیـد
هر کجا پر شد از صدای اذان
بـانـگ تـوحـید در حـرا پـیـچیـد
وه چــه پاینده گشـته ایـن آواز
به چه فرخنده گشته است این عید
باشـد اسلام ایمـن از خـطرات
بـر محـمـد و آل او صـلوات

مژده ای دل که نوبهار آمد
مبعــث یـار گلعــذار آمد
سر زد از مشرق حرا خورشید
وحی از سـوی کردگــار آمد
با صفا شد جهان ز مبعث دوست
با صفــا بـاغ و لاله زار آمد
قمــری دل شـــده ترانه سرا
دلنشــین نغـمــۀ هَــزار آمد
می سراید به روی شــاخ نبات
بر محمـــد و آل او صلـــوات

بعــثـت خـتـم انـبـیـا آمــد
عـیـد مـسعود مصـطــفی آمد
در حــرا بــر پیـــمـبر اُمّــی
وحـی از جـانـب خــــدا آمـد
عـمر بـت های جـعـلی اعـراب
روز مــبعـث بـــه انتـها آمـد
در پــی نـهـضـت رســول الله
ایـن زمـان انقـلاب مـا آمـد
هر دو هسـتند منـشاء برکـات
بـر محـمـد و آل او صـلـوات


علی اکبر شجعان


ادامه مطلب


برچسب ها : بعثت , خاتم النبیین , خاتم , النبیین , معطر , گلزار , گلستان , ائمه , صلوات , عرشیان , شادمان , مسلمین , مسرت , محمد , توحیدی , شادی , کائنات , دلشاد , پیغمبر , شیعیان ,
بازدید : 63
[ سه شنبه 13 فروردين 1398 ] [ 15:20 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()

کلیک کن

رفیقانِ ارادتمند برجام
گسستند عاقبت پیوند برجام

نبوده ترکمانچای و گلستان
به تاریخِ وطن مانند برجام

به دست غربخواهان غرب پیچید
به پای ملّتِ ما بندِ برجام

بساطِ هسته ای برچید و در رفت
سپاهِ کفر با ترفندِ برجام

ندارد هیچ پاسخ دولتی که
به هرجا می خورد سوگندِ برجام

ببین !!! جای پلاک جبهه ، دولت
به گردن کرد گردن بندِ برجام

نکرده هیچ چیزی عایدِ ما
غرورِ دولتِ پابندِ برجام

ز بس کردند آن را ماستمالی
در آوردند آخر گندِ برجام
.
به دشمن دستِ ذلت داد و خندید
ظریفُ النَّفسِ خالی بندِ برجام

در آورده است اشکِ مردمِ ما
و دارد روی لب لبخندِ برجام

به کامِ هیچ کس غیر از عراقچی
نشد اینگونه شیرین قندِ برجام

به کاپیتان دولت گو گه بُگشا
ز دستِ خویش بازوبندِ برجام

شده تحریم ها افزونتر از قبل
پس از پیمانِ نیمه بندِ برجام
👥👥👥👥👥👥👥
به دشمن دل نباید بست و ای کاش
بگیرد دولتِ ما پندِ برجام


علی اکبر شجعان


کلیپ غمنامه برجام کلیک کنیدادامه مطلب


برچسب ها : غمنامه , برجام , رفیقان , ارادتمند , گسستند , عاقبت , پیوند , ترکمانچای , گلستان , غربخواهان , بساط , هسته ای , سپاه کفر , پاسخ , دولتی , سوگند , غرور , ماستمالی , ظریفُ النَّفسِ , عراقچی ,
بازدید : 223
[ چهارشنبه 14 تير 1396 ] [ 8:7 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()««« بـــــــــــــــهــــــــــــــــــــار »»»گــوش کــن یـک ســوار مـــی آیـــد
خــســتــه از انــتــــــظار مـــی آیـــد **

هــمـرهــش صـد طَـبق گــل وُ سبزه
پـشـتِ هـم چـون قـــطـار مـــی آیـــد **

مـوعــدش را چـه خـــوب مــی دانـد
فـــارغ از هـــر شُـــعـار مـــی آیـــد **

مــی نـشــیـنــد درونِ هــر گــلـــدان
بــا گــلــســـتــان کــنــار مـــی آیـــد **

پشتِ در مـانده، سخـت منتظر اسـت
گــل بـه شــهــر وُ دیــار مـــی آیـــد **

بـــاغِ بـــی بـــرگ، عجـیب افـسرده
بــا حـضـورش بــه بــار مـــی آیـــد **

شــاخـه ای در بــهــشـت مـی رویَـد
بـــوی ســـیــب وُ انـــار مـــی آیـــد **

آب شـــد بـــرف وُ رودهـــا جــاری
از زمـــســــتــان دَمـــار مـــی آیـــد **

کــودکــی بــر لـبـش «بـاز بـاران»
شـــــادمــــان، نـُو نَـوار مـــی آیـــد **

بــر دلِ بــی قــــرارِ شــب زدگــان
آیــــــه ای از قــــــــرار مـــی آیـــد **

ســرو قـــامـت، عـروسِ سبزِ چـمن
دســت در دســتِ یــــار مـــی آیـــد **

تــا زمــیـــن وُ زمــــان بــیــارایـــد
ایــن کُـــهــن یــــادگــار مـــی آیـــد **

فَــرشِــتــان را بـکِــش لــبِ ایـــوان
گــل بـه گــل در جــوار مـــی آیـــد **

پـهـن کـن سـفـره ی هـفـت سیـن را
بـرکـتـَت بـی شـــمــــار مـــی آیـــد **

دل بِـــدِه بــر زلـالِ هـــر بـُســتــان
صــوتِ صــدهـا هَــزار مـــی آیـــد **

شعرِ دل را بخوان وُ "شــاهد" باش
شــاد بنگر، «بـــــهـــــــار» می آید ***!!!

محمدمهدی جلادت
"میم.میم.جیم"ادامه مطلب


برچسب ها : بهار , گوش کن , خسته , انتظار , طبق گل , می آید , قطار , شعار , گلدان , گلستان , درمانده , منظر , شهر , دیار , افسرده , بهشت , بوی سیب , زمستان , باز باران , شادمان ,
بازدید : 265
[ سه شنبه 03 فروردين 1395 ] [ 11:4 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()


طوفان شد وباد تارو پودم رابرد


امواج شبی بود و نبودم رابرد


باباد شکست زورق کوچک دل


گرداب سراسر وجودم رابرد


#


باد آمد و بر زلف تو صد تاب افتاد


الماس تر از چشمه ی مهتاب افتاد


ازکوچه ی آسمان فرود آمد ماه


عکسش چه غریبانه به مرداب افتاد


#

بادآمد و آتش به نیستان انداخت


طوفان شدو شعله درگستان انداخت


خاکستر داغ داغ بر باغ نشست


برموی سرم برف دوچندان انداخت

محمدضیایی پور استهبانادامه مطلب


برچسب ها : امام عسکری , طوفان , تارو پود , امواج , بودونبودم , زورق , گرداب , سراسر , باد آمد , الماس , چشمه ی مهتاب , کوچه ی آسمان , فرود آمد , غریبانه , مرداب , نیستان , خاکستر داغ , دوچندان , گلستان ,
بازدید : 289
[ یکشنبه 29 آذر 1394 ] [ 7:49 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()

امشب از باده ی ولا مستم

تا بگیری تو ساقیا دستم

تا بسازی دوباره مخمورم

تا بیاری به شادی و شورم

ساقی امشب دوباره مستم کن

مَی بریزو خدا پرستم کن

ساقی امشب مدینه ای سازم

تاکنی با مَلَک هم آوازم

تا بخوانم به عشق وسرمستی

در مدینه ترانه ی هستی

گشته ویرانه ی دلم آباد

کامده نورِ دیده ی سجّاد

شهرِ چشمم شده چراغانی

گشته میلادِ نورِ یزدانی

شد مدینه بهشت رویِ زمین

دیده وا کرده آفتابِ یقین

آمده نورِ دیده ی حیدر(ع)

باقرُالعلوم بعدِ پیغمر(ص)

آمده یادگارِ کرب وبلا

پنجمین اَخترِ سپهرِ ولا

شد هلالِ مَهِ رَجَب ظاهر

از قدومِ محمّدِ باقر(ع)

کیست باقر: عزیزِ جانِ رسول(ص)

لاله ی سرخِ بوستانِ بتول

علی اکبر شجعان

ادامه دارد ...
ادامه مطلب


برچسب ها : خزانه دار علوم , مقدم , مبارک , باقر , مصطفی , باغ , مرتضی , آمد , هستی , حضرت , بهار , گلستان , ترانه , آسمان , گل , زمین , خورشید , کیست , پنجمین ,
بازدید : 371
[ یکشنبه 07 ارديبهشت 1393 ] [ 15:58 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()
گردهمآیی شاعرانه.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب مطالب عمومی
  • وب کاراته
  • وب پارسی دانلود
  • وب بــــهشت