close
دانلود آهنگ جدید
ادرکنی
آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
نقد غزل 0 12 mahdavi
نقد شعر 0 13 mahdavi
نقد اشعار نیمایی و سپید 0 9 mahdavi
نقد رباعی 0 9 mahdavi
شعر در باره وقف 0 18 mahdavi


آسمان گریه کرد از برایت

سیدی یا جواد الائمه

کاظمین گشته کرببلایت
سیدی یا جواد الائمه

ای گل نورس باغ زهرا
زد غمت خیمه در دشت دلها
رفته در سوگ تو عرش اعلا
خونجگر گشتی از جور اعدا
ای شه ملک جان ، جان فدایت
سیدی یا جواد الائمه

ای که حاتم گدای در تو
زهر کین برده جان از بر تو
غم زده سایه بان بر سر تو
قاتل تو شده همسر تو
ای به قربان جود و سخایت
سیدی یا جواد الائمه

تو گل سرخ باغ رضائی
مظهر عشق و نور ولائی
حجت حق امام هدائی
شیعیان را همه مقتدائی
من غلام مدیحت سرایت
سیدی یا جواد الائمه

ای که مرآت ذات خدائی
زاده ی عترت مصطفائی
جلوه ی غیرت مرتضائی
وارث غربت مجتبائی
فاطمه نوحه گر در عزایت
سیدی یا جواد الائمه

مکمن دشمنت خانه ی تو
غم زده تکیه بر شانه ی تو
قلب ما گشته غمخانه ی تو
شمعی و شیعه پروانه ی تو
دیده مشتاق صحن و سرایت
سیدی یا جواد الائمه

ای غریبی که همتا ند…

&


یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی
عشـق تو دل ربوده از دستم
من زِ جامِ مَیِ تــو سرمستم
حق به مِهر تـو کرده پابستم
من غلام تـو بـوده و هستـم
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

ای دل و جان فـدای تو مولا
ای کـه عالـم گدای تـو مولا
مرغ دل در هـوای تـو مـولا
می نهد سر بـه پای تو مـولا
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی
جلـوه ی ذات کبـریـائی تــو
نهمـین حـجـت خـدائی تـو
بـا ستمـدیـده آشـنـائی تـو
نخـلِ نـو رستـۀ رضـائی تـو
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

میر و سـالار و سـروری ما را
یـادگــار پیـمـبــری مـا را
نـور محـراب و منبـری ما را
شـافـع روز مَـحشـری مـا را
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

دست کـوتـاه من بـه دامانت
جان من ! جان من بـه قربانت
چشم من سوی لطف و احسـانت
مـرغ طَبـعَـم شـده غزلخوانت
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی
آتش عشـق توست در دل مـا
حق سرشته بنـام تـو گِـل مـا
نـام تـو روشنـای محـفـل مـا
بر سـرِ کـوی توست منزل مـا
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

نـور سیـمـای مصـطـفی داری
بـوی گـلــزار مرتـضــی داری
روی سر تاج « هَل اَتی » داری
ای کـه دستی گِره گُشـا داری
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

گر عنایت به ما کنی چـه شود
دردِ مـا را دَوا کنی چــه شـود
حـاجت مـا رَوا کنی چـه شـود
زائـر کـربـلا کنـی چــه شـود
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

ای  فـدای بـزرگـی و کَـرَمَـت
مرغ دل سـر نهـاده بـر قَدَمت
کـاش بـودم کـبـوتـر حَـرَمَت
تـا نشیـنم بـه سـایـۀ عَلَمَـت
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی

دلبـری کـرده طَلعَـت مـاهت
جـان بـه قربان عمر کوتاهت
چـون گـدا آمـدم سـرِ راهت
سر نهادم به خـاک درگـاهت
یــا جــوادالائـمـه ادرکنـی


علی اکبر شجعان ـ استهبان

سایر اشعارادامه مطلب


برچسب ها : شهادت , امام جواد , یاجواد , جوادالأئمه , ادرکنی ,
بازدید : 35
[ جمعه 11 مرداد 1398 ] [ 9:46 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()


عشقِ تو دل ربوده از دستم

من زِ جامِ مَیِ تو سَر مستم

حق به مِهرِ توکرده پابَستم
من غلامِ تو بوده و هستم

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

ای دل وجان فدایِ تو مولا
ای که عالم گدایِ تو مولا

مرغِ دل درهوایِ تو مولا
می نهد سر به پایِ تو مولا

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

جلوه ی ذاتِ کبریائی تو
نهمین حُجَّتِ خدایی تو

با ستم دیده آشنایی تو
گلِ نو سالار,سرور,رسته ی رضایی تو

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

میرو سالارو سروری مارا
یادگارِ پیمبری مارا

نورِ محراب ومنبری مارا
شافعِ روزِ محشری مارا

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

دستِ کوتاهِ من به دامانت
جانِ من جانِ من به قربانت

چشمِ من سویِ لطف واحسانت
مرغِ طبعم شده غزلخوانت

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

آتش عشقِ توست در دلِ ما
حق سِرِشته بنامِ تو گِلِ ما

نامِ تو روشنایِ محفِلِ ما
بر سرِ کویِ توست منزِلِ ما

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

سَرِ من خاکِ آستانه ی تو
آمدم چون گدا به خانه ی تو

برلبم ذکرِعاشقانه ی تو
مرغِ دل رامِ دام ودانه ی تو

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

نورِ سیمای مُصطفی داری
بویِ گُلزارِ مرتضی داری

بر سَرَت تاجِ هَل اَتی داری
ای که دستی گِرِه گشا داری

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

گر عنایت به ما کنی چه شود
دردِ مارا دوا کنی چه شود

حاجتِ ما روا کنی چه شود
قسمتم کربلا کنی چه شود

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

ای فدایِ بزرگی وکَرَمت
مرغِ دل سرنهاده در قدمت

کاش بودم کبوترِ حَرَمَت
تا نشینم به سایه ی عَلَمَت

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

دلبری کرده طلعَتِ ماهَت
جان به قربانِ عمرِ کوتاهت

چون گدا آمدم سَرِ راهت
سرنهادم به خاکِ درگاهت

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی


علی اکبر شجعانادامه مطلب


برچسب ها : میلاد امام جواد , یاجواد الأئمه , ادرکنی , عشق تو , ربوده , مستم , مهر تو , پابستم , غلام تو , ای دل , فدای تو , گدای تو , مرغ دل , پای تو , جلوه ی ذات , کبریائی , گل نو رسته , نور محراب , دست کوتاه , آتش عشق ,
بازدید : 308
[ سه شنبه 07 مهر 1394 ] [ 17:1 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()
عشقِ تو دل ربوده از دستم

من زِ جامِ مَیِ تو سَر مستم

حق به مِهرِ توکرده پابَستم

من غلامِ تو بوده و هستم

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

ای دل وجان فدایِ تو مولا

ای که عالم گدایِ تو مولا

مرغِ دل درهوایِ تو مولا

می نهد سر به پایِ تو مولا

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

جلوه ی ذاتِ کبریائی تو

نهمین حُجَّتِ خدایی تو

با ستم دیده آشنایی تو

گلِ نورسته ی رضایی تو

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

میرو سالارو سروری مارا

یادگارِ پیمبری مارا

نورِ محراب ومنبری مارا

شافعِ روزِ محشری مارا

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

دستِ کوتاهِ من به دامانت

جانِ من جانِ من به قربانت

چشمِ من سویِ لطف واحسانت

مرغِ طبعم شده غزلخوانت

یا جوادُالأ ئِمّه اَدرِکنی

علی اکبر شجعان
بقیه در ادامه ...


ادامه مطلب


برچسب ها : جوادُالأ ئِمّه , ادرکنی , مولا , عالم , مرغ , نهمین , حجت , هل اتی , چه شود , بزرگی , عنایت , دوا , کربلا , گدا , طلعت , قربان , جان , سرنهادم , فدای ,
بازدید : 388
[ یکشنبه 21 ارديبهشت 1393 ] [ 6:58 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()
گردهمآیی شاعرانه.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب مطالب عمومی
  • وب کاراته
  • وب پارسی دانلود
  • وب بــــهشت