close
دانلود آهنگ جدید
سایت ادبی شهید رابع استهبان - 61
آخرین ارسال های انجمن

هفت آسمان، از کربلاتا کوفه را باتو عزا داشت
 
صبرِمصیبتهایت ای صِدّیقه ی صُغری خدا داشت
 
پشتِ صبوری از مصیبتهایِ عالَم را شکستی
 
امّا دلت هرلحظه ای درآن سفر، ماتم سرا داشت
 
تـا دراِسـارت ماجرای کربلا را زنـده کردی،
 
سـوزِدلت خونـابـه ها ئی ازجفا را درخفا داشت
 
درخیمه های آتشین؛ زَینُ العِبادُ جسمِ تب دار
 
آن نازنین مـولای دین، صدکربلا درکربلاداشت
 
لیـلا زِداغ نوجوان وطفلِ معصومش به شبـها،
 
خـوابِ پـریشـانِ روان، ازمـاجرای پُر بَلا داشت
 
اُمُّ البَنیـن آن مــادرِ شیـرانِ شَجعانِ دلاور،
 
خـونِ بَـصَـر، جـاری زِ دشتِ پُربلای  نینوا داشت
 
طفلِ سه ساله ، نـازنیـن دُردانه ی نابِ برادر،
 
با رأسِِ بابا، در خرابه ، یک شبی غوغا به پا داشت
 
هنگامه ی جان دادنش بانو رُقیّه ، همچو زهرا
 
برزخمِ تن،گلگون بدن ، مرهم زِشلاّقِ جفا داشت
 
رأسِِ بـرادر ، در بـرابـر، بـرسـر نی ، صوتِ زیبا،
 
گلواژه هایِ نابِ  قُرآنی زِ لب هایش  صفا داشت
 
نیــزارِ بــازارِ اسـارت از غنـائـم ،  بَـرسـرِدست،
 
انـواعِ گُلهـای شکوفا ازشهیـدان؛ سـرجـدا داشت
 
آنجا گُلی خندان به روی نیزه ای فرقش دوتا بود
 
آلاله ای دیـگر بـه پیشـا نـی  رَدِ  سنگِ بلا داشت
 
صـد اربعیـن بـرتوگذشت از کربلا تا کوفه و شام
 
اینها همه در خطبه ی  غرّای تو ، زیبا  جلا داشت
 
بِـنـتِ اَسَــد ای وارثِ خونِ شـهیـدانِ ولایـت،
 
تنهـا شهامتهای تو ، درکوفه ، مولا، مُرتضی داشت
 
"اُمُّ المَـصـائـِب" ؛ آفتـابِ کـربــلایِ دراســارت،
 
هرلحظه ی فریادِ دشمن کوبِ تو صد مرحبا داشت
 
ذکرِشکیبائیِّ تـو، در نینوا، چندین هزاراست،
 
صبـرِمُصیبتهـایت ای دُختِ علی تنها خدا داشتلینک ثابت

برچسب ها : آفتابِ در اسارت , هفت آسمان , از کربلا تا کوفه , صبر مصیبتهایت , صدیقه ی صغری , پشت صبوری , مصیبتهای عالم , ماتم سرا , ماجرای کربلا , خیمه های آتشین , جسم تب دار , خواب پریشان , اُمُّ البَنیـن , مـاجرای پُر بَلا , شیـرانِ شَجعانِ دلاور , ذکر شکیبایی , دخت علی , اُمُّ المَـصـائـِب , آفتـابِ کـربــلایِ دراســارت , بِـنـتِ اَسَــد ,
بازدید : 331
[ دوشنبه 24 آذر 1393 ] [ 20:4 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()

هنوز از قتلگاه كربلا آلاله جوشان است
و در فصل قساوت پيكر خورشيد عريان است

فتاده لاله هاي سر جدا در بستري از خون
و اينك آسمان در اين بلا اشكش به دامان است

پذيرايي عجب كردند از آل علي كوفه
لگدمال ستوران وارث آيات قرآن است

ميان پنجه هاي برف و بوران مهرباني كو؟
عذار لاله ها سيلي خور فصل زمستان است

به چشم خار و خسها كي گل نرگس عزيز آيد
كنون كه باغباني نوبت خار مغيلان است

نشسته بر حرير غنچه ها دريايي از شبنم
نوازشگر به اشك كودكان شلاق طوفان است

ترنم هاي باران را فقط آيينه مي فهمد
ولي آيينه هم در هاله اي زار و پريشان است

و تحريم است صحبت در كنار نعش آلاله
كتاب ناطق قرآن سرش بر نيزه مهمان است


قاسم یزدانیلینک ثابت

برچسب ها : پیکر خورشید , قتلگاه , آلاله جوشان , قصاوت , لاله های سرجدا , آل علی , لگدمال , وارث آیات قرآن , برق و بوران , عذار لاله , فصل زمستان , گل نرگس , خار مغیلان , حریر غنچه , نوازشگر , شلاق طوفان , نعش آلاله , زارو پریشان , کتاب ناطق , تحریم است ,
بازدید : 356
[ جمعه 07 آذر 1393 ] [ 6:59 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()


تيغ در پنجه ی قابيل فراخواني داشت

كينه در پشت نقابش شب مهماني داشت

كوفه انگار به يك فاجعه تن در مي داد

واي مهمان كشي آينه ارزاني داشت

كارواني ز حجاز آمده تكبير به لب

از صفا تا به منا آينه گرداني داشت

راه بستند بر اين قافله شيطان زده ها

كينه بر چهره ی خود پينه به پيشاني داشت

ايل قابيل همانها كه علي را كشتند

تيغشان غرقه به خون رنگ مسلماني داشت

تيغ برآب كشيدند و بريدند ز كام

ظهر زخمي كه اذان قامت قرباني داشت

خنجر آماده به خون از پس تكبير اذان

تيغ در ركعت خون معركه گرداني داشت

يك به يك آينه ها زير سم اسب شكست

آب خونين شد و خورشيد پريشاني داشت

كودكان حرم عطشان جگر آب كباب

و عطش بر لبشان داغ فراواني داشت

آخرين مرد به جا مانده روي دست پدر،

خون سرخش به صف عرش گل افشاني داشت

محمد ضیاییلینک ثابت

برچسب ها : خون سرخ , فراخوانی , تیغ در پنجه , شب مهمانی , پشت نقاب , یک فاجعه , مهمان کشی , تکبیر به لب , آینه گردانی , شیطان زده ها , پینه به پیشانی , ایل قابیل , رنگ مسلمانی , ظهر زخمی , قامت قربانی , تکبیر اذان , معرکه گردانی , خورشید پریشانی , گل افشانی , عطشان ,
بازدید : 381
[ جمعه 23 آبان 1393 ] [ 16:31 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()

سلام ای وارثِ اَسماءِآدم

سلام ای گوهرِبی تای عالَم

سلام ای وارث نوحِ پیمبر

سلام ای زاده ی محراب ومنبر

سلام ای برخلیلُ الله وارث

سلام ای بردلیل الله باعِث

سلام ای وارث عیسی ابنِ مریم

توئی روح خدادرجان عالم

سلام ای وارث محمودِاحمد

ذَبیحُ اللهُ ، جُندُاللهُ ، سَرمَد

ســــلام ای وارثِ ماهِ امامت

حسین ابن علی شمسِ ولایت

سلام ای مقتدای راست قامت

نمازت باشهادت بسـت قامت

سلام ای وارث زهرای اَطهَر

سلام ای طاهِرَالطُّهرِالمُطَهَّر

سلامم برتوو خیلِ ملائک

به ارواحِ الَّتی حَلّت فِنائِک

به گلبانگ رَسایِ اَلصَّلاتَت

شهادت داده آتَیتَ اَلزَّکاتَت

به معروفِ توعالم دررهِ راست

اقامت می کند  با قامتِ راست

به نَهی ازمُنکَرَت غوغابپا شد

وَ کُلُّ اَرضِِ عالم کربلاشد

زِ اِخلاصَت عبادت شرم دارد

اطاعت هم زِتوآزرم دارد

خط سرخی که باخونت کشیدی

مسیحائی نَفَس دردین دمیدی

توازپیغمبَری پیغـمبَرازتو

به عالم سروری نازم سَرِتو

سَرِنی صوتِ قرآن سازکردی

وَ مُشتِ غاصبان را بازکردی

تلاوَت می نمودی آیه ها را

مُنـَوَّرمی نمودی سایه ها را

به هفتادو دو یارِبا وفایت

نمودی دینِ جَدَّت راحمایت

هرآنکس درجهان آزاده مَرداست

تأسّی بَرخطِ سرخِ توکرداست

مهدوی


لینک ثابت

برچسب ها : سلام وارث , اسماء آدم , گوهر بی تا , نوح پیمبر , محراب ومنبر , خلیل الله , وارث عیسی , روح خدا , جان عالم , محمود احمد , ذبیح الله , جندالله , ماه امامت , شمس ولایت , مقتدا , زهرای اطهر , خیل ملائک , گلبانگ , قامت راست , صوت قرآن ,
بازدید : 363
[ پنجشنبه 01 آبان 1393 ] [ 8:58 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()


علی عشقَست و پرچمدارِ عشق است
علی گنجینه ی اسرارِ عشق است

علی سر چشمه ی فیض الهی است
علی دریایِ گوهربار عشق است

علی آیینه ی لطفِ خداوند
علی فرماندهِ پیکارِ عشق است

علی از کعبه تا محراب طی کرد
علی آن کاروانسالارِ عشق است

علی باشد وَصی خَتمِ رُسُل را
علی در زندگانی یارِ عشق است

علی شمسِ جهان آرای هستیست
علی سرچشمه ی انوارِ عشق است

علی عدل و علی تقوا، علی عشق،
علی روشنگرِ افکارِ عشق است

علی بُنیانگذارِ عشقبازیست
علی آن نقطه ی پرگارِ عشق است

علی در عاشقی عاشقتر از عشق
علی مولا و میدان دارِ عشق است

علی اکبر شجعان


لینک ثابت

برچسب ها : عشق است علی , پرچمدار عشق , سرچشمه فیض , گنجینه اسرار , دریای گوهرآیینه ی لطف , فرمانده پیکار , کاروانسالار عشق , ختم رسل , یار عشق , شمس جهان آرای , انوار عشق , علی عدل , علی تقوا , علی مولا , پرگار عشق , میدان دار عشق ,
بازدید : 492
[ دوشنبه 21 مهر 1393 ] [ 15:24 ] [ نویسنده : مهدوی ] | اینجا نظرات شما ()
گردهمآیی شاعرانه
:: تعداد صفحات : 66
صفحه قبل 1 2 ...60 61 62 ...65 66 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب مطالب عمومی
  • وب کاراته
  • وب پارسی دانلود
  • وب بــــهشت