close
دانلود آهنگ جدید
شب شعر بسیج آذرماه 96

سایت ادبی شهید رابع استهبان
ما ز یاران چشم یاری داشتیم...
ورودی انجمن
ورودی انجمن ادبی


عضویتِ سایت و انجمن
آلبومهای نماهنگها
نظر سنجی
این سایت از دیدگاه شما...؟






لینک دوستان

آخرین مطالب ارسال شده
جستجو

آخرین ارسال های انمن
عنوان ارسالهای جدید انجمن پاسخ بازدید توسط
آرامش دلها 0 3 alirezash
مکر پنهان 0 2 alirezash
غزلی به نام معلم 0 3 alirezash
مسجد 0 3 alirezash
بسیجی 0 3 alirezash



صبروقرار و روح و روانش شهید شد
فرزندنه ،که نام ونشانش شهید شد
ازاو پسر نه،کل جهانش شهید شد
وقتی پدر شنید جوانش شهید شد

اشکی چکاند و گوشه ی چشمی به ماه کرد

یکباره غم به سمت نگاهش نشانه شد
اشک ازدرون حلقه ی چشمش روانه شد
اورا که دید بغض دلش جاودانه شد
دریای اشک های پدر بیکرانه شد

درهم شکست ومرثیه را روبه راه کرد

حجمش زیاد بود اگر چه ( نمی )گریست
غم بر دلش نشست وخدایا دمی گریست
یعنی نشست وبهر شهیدش کمی گریست
یکدم ولی به قاعده ی عالمی گریست

بی اختیار رخت تنش را سیاه کرد

اندوه ودرد ورنج وغمش بی کران شده
بعداز شهادت پسرش مهربان شده
دلخوش به یک پلاک وکمی استخوان شده
حالا پدر خمیده شده،ناتوان شده

از بس که در فراق پسر اشک وآه کرد

(نادر  دوربین )
رستگار مند
انجمن شهید رابع
استهبان



شعرخوانی محلی تهاجم فرهنگی آقای علی اکبر شجعان

(به لهجه محلی استهبانی)


باسمه تعالی


جَوونِ عزيز حَواسُت هَه يا نه ؟
با اجازه از خدا و شهدا
من ماخام قصّه بِگَم ای رفقا
یَه دَدَه و کاکا بودن تو شهرِ ما
دور از جُونُوتُو هم سنِّ شما
زیرِ سَیَ یَی پدر و مادروُشُو
داش قشنگ شکل می گرفت باوَرُشُو
وَختی جنگ شد دوتّاشُو بچّه بودَن
بَ کُو می کَردَن اَ لَو باغچه بودن
دشمن اومد که باما جنگ بُکنه
عرصه بر ملت ما تنگ بکنه
شهرای ما همه بمبارون کرد
دامنِ علقمه لَو کارون کرد
موشکای گُتِّ 12 متری
حتی انداخت تو کوچه 6 متری
همه دولتا یارش بودن
اَ هَمَی جا کَس و کارُش بودَن
پول و سرباز و سپاهُش دادَن
موشک و بمب و سلاحُش دادن
کارخونای ما همه بمبارون کرد
کشور ما را در و داغون کرد
هدفُش نابودی دین بود و خدا
او ماخاس ما از امام بیشیم جدا
جَوُونا جنگیدن و جون دادن
و بری دین خدا خون دادن
با فداکاری و جانبازی و جنگ
سرِ صدامِ زبون کوفتنِ سنگ
اِی جوونای گُلِ با غیرت
برده بودن همه را در حیرت
با چه عشقی ـ با چه شوری ـ به خدا
جونِ دشمن را اُوُردَن اَ بالا
اگر چه تو خاک و خون غلطیدن
سفت و سخت وَیسیدَن و جنگیدن
هشت سال جنگ که بردن بَچّا
دخل صدام اُ وُردَن بچا
دشمنِ اصلی ما آمریکا بود
خودِ صدام شُلِ بی کا بود
او فقط نوکری آمریکا کرد
مشتی عَرعَر بَرَی یَه من کا کرد
*****
چون که بی عرضگی او ثا بت شد،
و پُرَی عَرَّه داد و ساکت شد،
آمریکا پُشت از او خالی کرد
مثل شاه خُودُمو ساقط شد
*****
از تو خاک ما حضورش گم کرد
رفت پی کارش و گورش گم کرد
آمریکا دید کز آغاز قیام
هرجوونی شده سرباز امام
هرچقد ضربه که از ما خورده
از شما خیل جوونها خورده
هرکجایی که اَ بُن بَس رسیده
غیرت جَوون ایرا نی دیده
دیده غیرت جُزوِ فرهنگ ما هه
وکُولَه ی دادن مایه ننگ ما هه
هر جَوون برای میهن می میره
زیر بارِ زورِ دشمن نمیره
دیده ایران دِژِ مُستَحکَمیَه
جَووناش هرکدومش یَی یَلی هه
دید اگر خاس که با ما جنگ بکنه
باید از جبهه ی فرهنگ بکنه
آغا ! اِی شد که نِشِس نقشه کشید
اَ هَمی حَملهِ فرهنگی رسید
اَ تُو روزنامه ـ مجله ـ تو کتاب
هی کشید عکسَ زنای بی حجاب
عدّه ای اُزگَلِ بیگانه پرست
شدن نوکراِی دشمنِ پست
از او هی نقشه از ا ینها اجرا
از او هی فتنه از اینها بَلوا
شد بری او همه جا جولانگاه
چه اَ تو مدرسه چه دانشگاه
هدفِ حمله ، جوونای ایران
که بسیجی نَشَن و با ایمان
خواست ایران بِشَه از مرد تهی
اُ جووناش همه از درد تهی
برد یک عدّه به دامِ دَم و دود
پای سیخ و سنگ همه را کرد خمود
آخوری کرد به پا از فحشا
سَرِ یی عِدَّه ای را داد اونجا
تو اِی آخور هَمهِ آشغالی بود
عکسایِ سکسی و فیلمای هالیوود
سی دیِ مبتذل و موسیقیِ جاز
پای ماهواره و شبهایِ دراز
جَوونَم که شُد زن ومرد نَدَرَه
اُ فساد زخمی هَه که درد ندره
زنی هم که بند و باری نداره
اَ تو تورِ آدمایِ خلافکاره
او دَدَه و کاکای که گفتم اول
هم بزرگ شدن و هم خوش هیکل
مثل جوجه پِرِناسک هی پریدن
اَ سَرِ سفره دشمن چریدن
راشو کم کم تو محافل وا شد
پاهاشو تو راه با طل وا شد
فرمونِ ننه و بوآشو نشدن
رَهروِ را شهداشو نشدن
خودوشو اَ دَسِّ شیطون دادند
دل اَ سیگار و اَ قیلون دادند
یَی پُرَی تنبکو میوَی خریدن
هِی گذاشتنِ اَ رُو قیلون کشیدن
اوّلش نِشِسَّنِ پای ویدئو
فیلم گذاشتنِ اَ رو اِی خراب شُدَو
فیلمایِ مبتذل و مستهجن
هِی نگاه کردن و پاشِ خَو رفتن
کاراشو هی که بد و بدتر شد
از خدا فاصله شو بیشتر شد
دخترو راه خودش کرد جدا
پاش گذاشتِ اَ رُو خونِ شهدا

چادر انداخت تو خونه، مانتویی شد
سر راه جوونا آفتویی شد
متخصص شد اَ تو کار خودش
پسرا کشند ا دنبال خودش
سر مشتی جَوون از راه دَر بَرد
آبروی پدر و مادر بُرد
اَ سَرُش کرد تِریشَی روسری
رفت تو خیابونا ولو گری
از جلو، یی فکلی بیرون داشت
شده بود لیلی و صد مجنون داشت
روز یَی من کِرِم و لاک و ماتیک
مُشتِ خود تا که بمونه شیک و پیک
اَ تو آرایشِ خود کم نگذشت
دیگه سنگ از پسِ هرچی وَردُشت
تا دلِ هرچی جوون هَس ببره
تا یکی خر بِشَت و اُش بخره
هرروزی یکی اَ دنبالش بود
معصیت افضل اعمالش بود
عاقبت عاشق خر پیدا کرد
هرروز یک دوس پسر پیدا کرد
تلفن داد و گرفت از اِی و او
یَی گرفتاری دُرُس کرد که نگو
آخِرُش هم اَ تو یی باندِ فساد
آبرو طایِفَشو رفت اَ باد
کاکا هم مثِّ دَدَو فاسق شد
او خو شد معشوقه اِی عاشق شد
اِی جوون ـ اِی پسر خوش هیکل
اُفتیدِ پایِ رفیقای نا اهل
او هم از راهِ خدا بیرون رفت
بی هویّت شد و با شیطون رفت
اول اَلاّهِ طلا گردن کرد
اولین همراهی با دشمن کرد
بعد ا او شد زنجیر درشت
که مث اَوسَر اَ گردن بگذُشت
یَی پُرَی فرق زد و روغن زدِ موش
گیس دُرُس کرد و تومویی زدِ توش
ریش خو نه یَی خطِ باریکی گذُشت
مثل زنها زیر ابروش وَردُشت
ریش گذاشتِ رو کچه بعضی اوقات
مِثِ بز پرفسور حیوانات
عینکِ زشتی گذُشتِ چِنگِ دماغ
زد کراواتی مِثِ دُمبِ اُلاغ
با شقیقه توله ماری باریک
گَی بی گَی بَسّی زد پای پیک نیک
دیگه شد مشتری ماری و بنگ
شد بَری قوم و خویشاش مایه ننگ
کرد پا شلوارای تنگ و توروس
یی موبایلی و بفرماین بولوتوث
پُر کند موبایلش از عکسای سکس
بُخورَه قُرصِ روانگردونِ اِکس
تُو کَل و کوچا با یَی کلّه منگ
وقتی که را میره عین خرچنگ
تو خیابونا بشه آواره
بِفته دنبال زنای بیچاره
دیگه نه شغل و نه غیرت نه نماز
تیپ دُرُس کُنَه بِشَه دخترباز
تو خیابون بِشَه اون عاشقِ خر
عاشقِ یَی کَسی از خود بدتر
اَگَرَم نداشت اِیطَو توفیقی
بِرَه مُعتاد بِشه و تزریقی
مِثِ میمون بِرَه قولی چیشاش
تُف و لَعنُش بُکُنن قوم و خویشاش
اُ قاچاقچیای خبیث و ناپاک
فَضله سگ بِدُنش جی تریاک
هرچی هرجا بیبینه وَربُدُره
تا بُوتونه رُوزُشِ شَو بُکُنه
تو عروسی بخوره پیتی عرق
اَ تو مستراب بِره با زرورق
کیف بشه ـ گَرد بکشه ـ تا بشه توپ
یَی روزَم خاموش بشه با سنکوپ
جَوونِ عزیز حَواسُت هَه یا نه ؟
دوسای بد اَ سُراغُت نَیانه
هرکه معتاد شد و بیچاره
قدم اَوّلُش از سیگاره
نکنه اهلِ دَم و دود بیشی
زبونُم لال زودی نابود بیشی
دوسِ خوب اهلِ بهشتُت میکنه
دوسِ بد سیگارِ تو مُشتُت میکنه
نکنه بیشینی پای ماهواره
خود و طَیفه ت بکنی بیچاره
نکنه اَ تو گناه پیر بیشی ی
مِثِ مُعتادا زمین گیر بیشی ی
میدونی؟ اِی جَوونی اَمونَته
دشمنِ تو جبهه نیس درِ خونَته
جایی که باید عبادت بکنی
حیف نیس با اِی و او چت بکنی
حیف نیس جای پلاکِ شهدا
بندازی گردنُت اَلاّهِ طلا
حیف نیس که 24 سات جَوون
لاااش بِفتی اَ جِلَو تلویزیون
جَوونی دُرّیَ که بی عَوَضَه
روزگار چیشُت میپا تَز میدُزَه
اگه مُحکم تو بِچَسبی اَ نماز
نمیشه شیطون بَرَت مسئله ساز
آمریکا کینهِ تو تو دِلُشه
حالا فهمیده کجا مشکلُشه
اگه باج دادی اَ اِی روباه لنگ
نه هویت دری و نه فرهنگ

علی اکبر شجعان

(اِعراب گذاری:مهدوی)




بسيجي

به هـر جـا مرد ميداني بسيجــي              
تو رهـــپوي شهيــداني بسـيجي

كجا گـردم پـي يك نقشه ي گنج              
تو گنــج خــاك ايــراني بسيجي

به ثـــارا... كـردي اقـتـدا كـــه ـ             
فــداي دين و ايمــاني بسيجـي

به هنـگـام نبـرد و جان نـثــاري                
شهيــد راه قــرآنــي بسيــجي

چو مجنون ها كه بر ليلي رسيدند           
تو هـم مجنــون جاناني بسيجي

در اين ظـلمت سراي ســرد دنيا              
فــروغ هـر شبستــاني بسـيجي

مريد مكتـب سـرخ خمـيـنـــي ـ             
همــان پيــر جـماراني بسيـجي

تو چون شبنـم به گلبرگ شهـادت                
تو چون گل در گلستاني بسيـجي

اگر دشمــن ز جا برخـاست او را                
به جاي خويش بنشــاني بسيجي

اگر دشمن هــجوم آرد بـه ميهن            
به مرز خــود نگهـــباني بسيجي

درون آســـمان قلـب يــــاران                
چو خورشيـد درخشــاني بسيجي

عـزيــــز نائــب روح  خـدايــي              
عزيــز  مــرد مــرداني بـسيجي

علیرضا شجعان - استهبان



به نام خدا

 

یادوخاطراتِ هفته ی بسیج و دفاع مقدس برهمه ی عزیزا گرامی باد. سروده ی حاضر با نامِ «غزل شهادت یا مشق عشق» تقدیم به شهداوایثارگرانِ دفاع مقدس درکربلای ایران همراه با تصویرسازی از شهادتشان درقرین قیاس با شهدای مظلوم کربلا است.

 

مشق عشق

 

تومشقِ عشق درسنگرنوشتی

شهادت نامه دردفتر نوشتی

شهادت نامه ات امضای خون داشت

کبوترگشتی وبا پَر نوشتی

غزل هائی سرودی از رِشادت

از آن آرایه ی باورنوشتی
 

حُسَین امّا به خطِّ خوب وسرمشق

به سربند و به انگشتر نوشتی

لبِ خشکیده ات مستانه می خواند

به یادِ ساقیِ کوثر نوشتی

الف درس ابالفضلِ رشید است

تو آن را بی دودست از بر نوشتی

شبِ حمله حنا بستی سرو روی

صفای قاسم و اکبر نوشتی

شقایقها عجین با خون سُرخـَت

مُـرَکـَّب شد گُلِ اَحمَر نوشتی

گلویت خشک و خونین بودو مجروح

زِحُلقومِ علی اصغر نوشتی

مُنَوَّر سینه ات را آتشین کرد

تنورِ خولیِ کافر نوشتی

زِ خورشیدی وسیمِ خاردارش

سِنان و نیزه و خنجر نوشتی

به روی مین جَبین ساییدی آن شب

سعادت نامه در «معبر» نوشتی

جدا شد دستت ازپیکرچو عبّاس

رسالت با یَـدِ دیگر نوشتی

به خمپاره تنت شد پاره پاره

زِ اَعشارَش گُلِ پرپر نوشتی

سَرِ خونینت ازپیکرچوافتاد

شهیدِ کربلا بی سر، نوشتی

زِرِه پوشان که بر جِسمت خزیدند

زِاَسب و نعلِ تازه بَرنوشتی

تَـنَت آماجِ رگبارِ مُسلسَل

شد و یالَیتَنی آخر نوشتی

به مَی سجّاده رنگین کردی از خون

مَرامِ ساقیِ کوثر نوشتی

پیامِ زینبی دادی به عالم

حجابِ مادروخواهرنوشتی

به ما جامانده ها آخرپیامت

اِطاعت ازخطِ رهبرنوشتی

(غلامرضا مهدوی آزاد)

 



گردهمآیی شاعرانه
.: Weblog Themes By graphist :.

::

اعضاء
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟



عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
درباره وبلاگ

سلام به سایت ادبی شهید رابع استهبان خوش آمدید. محتوای این سایت و انجمن ادبی آن سروده ها و مطلب های ادبی ارسال شده جمعی از فرهیختگان و شاعران گرامی است؛ شماهم به این جمع بپیوندید و مطلب هاو نظرهای ارزشمند خود را برای دیگران وبرای بهینه سازی سایت ارسال کنید. استفاده از اشعار با درج لینک و نام شاعر آزاد است. امام صادق(ع) فرمودند : ما قالَ فینا قائِلُ بَیْتَ شِعْرٍ حَتّی یُؤَ یِّـدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ : هیچ شاعر ی در حق ما شعر نگفت مگر اینکه با روح قدسی تایید و یاری شد: وسایل الشیعه ، ج 1 ص 467) مقام‌ معظم رهبري، حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌ای فرمودند : «شعر، ثروتی ملی، عظیم و پر ثمر برای کشور است» و «باید با ایجاد این ثروت بزرگ روز به روز آن را افزایش داد و برای نیازهای کشور از آن استفاده ی بهتر و برتر کرد». کاروان شعر در کشور با سرعت، دقت و جهت گیری درست به پیش می رود ؛ با استمرار این حرکت، کشورِ عزیزِ ایران باردیگر هدیه ای ارزشمند به تمدن و فرهنگ جهانی و خصوصاً این منطقه، اهدا خواهد کرد. شعر علاوه بر اینکه ظرفی برای بیان احساس شاعرانه است باید در خدمت ارزشها باشد و شاعر در عمل به وظیفه و مسئولیت خود، این نعمت بزرگ الهی را در خدمت به دین، اخلاق، انقلاب و معرفت افزایی قرار دهد. شعر می تواند به "معرفت دینی و اخلاق مردم" و "حرکت انقلابی ملت" خدمت کند و این کار حتی با یک یا دو بیت شعر انقلابی،‌اخلاقی و معرفتی در یک غزل محقق می شود و تأثیر می گذارد. قالب شعر نمی تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی تفاوت باشد یا از آن صرف نظر کند. + خاندان شهید رابع اصطهباناتی : پدر وی «ملاعبدالمحسن» فرزند مرحوم «ملاباقر» فرزند «ملا سراج الدین» بود و پدر و جد پدری اش در جرگه افرادی بودند که در زمان حمله افغانها به اصطهبان، کشته شدند.[۱] تحصیل : وی در ۱۲ سالگی با راهنمایی دایی‌اش به شیراز رفت و هشت سال در مدرسه منصوریه درس خواند. در سال ۱۲۴۶ به تهران رفت و شاگرد استادانی مانند آقا علی حکیم (مدرس)، محمدرضا حکیم قمشه‌ای، میرزا ابوالحسن جلوه، ملاعلی کنی، سید مهدی قزوینی نجفی و مولی محمدتقی هروی بود. در سال ۱۲۵۸ دوباره به شیراز رفت. به علت درگیری با قوام الملک (حاکم وقت فارس) به سامرا تبعید شد و در درس میرزای شیرازی شرکت کرد و از او اجازه اجتهاد گرفت. پس از فوت میرزای شیرازی به نجف رفت و حوزه فلسفی آنجا را پایه‌گذاری کرد. او علوم مختلف از جمله فقه و احکام را با زبان شعر بیان می‌کرد و رساله احکام دین او مشتمل بر هزار بیت شعر بود. در ریاضی و شاخه‌های آن دستی داشت و مقالات مختلفی در این زمینه از او مانده است. در پزشکی بیشتر به پیشگیری و رعایت بهداشت و نظافت محیط توجه داشت و می‌گفت: «من رسماً طبیب نیستم، ولی هزاران تن را به طریق بهداشت معالجه قطعی کرده‌ام.»[۲] علامه امینی او را به جهت آنچه «نبوغ علمی» خوانده «شکافنده هسته علم و پیشتاز میدان دانش» معرفی کرده‌است.[۳] زندگی‌نامه : آیت الله اصطهباناتی در سال ۱۲۵۸ ش با دختر سید محمد حسن لاریجانی ازدواج کرد. همسرش در سال ۱۲۷۹ درگذشت. وی فرزندی به نام شیخ محمد تقی روانشاد ملقب به فیلسوف روانشاد دارد که از مجموع افکار و اندیشه‌های پدرش بخشی به همت وی با عنوان «شمه‌ای از آثار شهید رابع» تهیه و منتشر شده است. سرانجام وی در دفاع از مشروطه و رهبری قیام مردم شیراز در سال ۱۳۲۶ برابر با ۱۷ اسفند ۱۲۸۶ شهید شد و در باغ غزل حافظیه به خاک سپرده شد. آثار : احکام الدین[۴] رساله حدوث عالم[۵] مجمع المسائل[۶] رساله شمس التصاریف رساله جوابیه شاگردان : محمدجعفر آل کاشف‌الغطاء، محمدحسین غروی اصفهانی، محمدحسین کاشف‌الغطاء، هبةالدین شهرستانی، میرزا عبدالحسین ذوالریاستین، سید محمدحسن نجفی قوچانی (آقا نجفی قوچانی)، علی‌اکبر حکمی یزدی قمی، غلامرضا یزدی، سید ابراهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقای شیرازی)، زین‌العابدین اسدالله مهربانی سرابی، آقا نجفی قوچانی، غلامرضا فقیه خراسانی. ----------------------------------------- پانویس : شهید رابع، آیت‌الله محمدباقر اصطهباناتی عالم مشروعه خواه، نویسنده : محمد جواد اسلامی، با تلخیص، ص۲۵–۲۷. شهید رابع، ص ۴۰ و ۴۱. شهیدان راه فضیلت، ص ۵۱۲. رساله‌ای منظوم در احکام و فرایض که هزار بیت است. در موضوع جهان هستی، حکمت و فلسفه. رساله عملیه و دربردارنده فتواهای او. منابع شبکه اطلاع‌رسانی اجتهاد جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم. گلشن ابرار. ج۷، نشر معروف، قم: ۱۳۷۸.

آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نظرات تاریخ : چهارشنبه 06 فروردین 1399
میلاد شبه پیامبر حضرت علی اکبر تاریخ : یکشنبه 17 فروردین 1399
میلاد امام حسین مبارک تاریخ : شنبه 09 فروردین 1399
مبعث پیامبر تاریخ : یکشنبه 03 فروردین 1399
پرستارِ غمخوار (بداهه) تاریخ : یکشنبه 25 اسفند 1398
غمخوار و پرستار تاریخ : جمعه 23 اسفند 1398
میلاد امیرالمومنین علیه السلام تاریخ : شنبه 17 اسفند 1398
با عشق علی تاریخ : شنبه 17 اسفند 1398
روز نیروی هوایی تاریخ : شنبه 19 بهمن 1398
بهمن خونین جاویدان تاریخ : شنبه 12 بهمن 1398
مطالب پربازدید
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 132 نفر
بازديدهاي ديروز : 610 نفر
كل بازديدها : 1,098,838 نفر
بازدید این ماه : 1,406 نفر
بازدید ماه قبل : 4,254 نفر
کل نظرات : 427 عدد
كل مطالب : 353 عدد
كل اعضا : 134 عدد
افراد آنلاین : 4 نفر
امکانات وب

انجمن ادبی شهید رابع استهبان

سایت ادبی شهید رابع استهبان

سایت ادبی شهید رابع استهبان

www.sherepaak.com

تبادل لینک

خرید بک لینک